• zaoberáme sa novostavbami ako aj prestavbami stavieb
 • štúdie a 3D vizualizácie
 • projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • projektové dokumentácie pre stavebné povolenie
 • projektové dokumentácie pre realizáciu stavby
 • projektové dokumentácie pre osadenie stavby
 • projektové dokumentácie pre skutkové zameranie stavieb
 • projektové dokumentácie pre dodatočné stavebné povolenie
 • projektové dokumentácie pre zmenu stavby pred dokončením
 • projektové dokumentácie pre kolaudáciu stavby
Projektové dokumentácie sú podľa potreby dodávané kompletne vrátane profesíí:
 • statický posudok, realizačná statika
 • zdravotechnika (vodovod, kanalizácia)
 • plynoinštalácia
 • vykurovanie
 • elektroinštalácia
 • tepelnotechnické posúdenie
 • protipožiarna bezpečnosť stavby
 • prípojky jednotlivých inžinierských sietí