Ing.Juraj Pavlovič - JUPA

IČO: 45344523

DIČ: 1076357953

lokalita: Nitra

mobil: +421 944 301 032

email projekčná činnosť: jupaprojekt@gmail.com

email znalecká činnosť: znalec.pavlovic@gmail.com